Kancelarija je počela sa radom 2001. godine i do danas je vršila usluge pravne pomoći u više od 4000 predmeta.
Kroz 17 godina iskustva u radu sa klijentima, pružali smo pravnu pomoć u svim granama pozitivnog prava.
Godinama smo se razvijali i povećavali broj zapošljenih, pa je danas više pravnika zaduženo za brzo rešavanje pravnih problema.

Close Menu